Najnowsze wiadomości

9 sierpnia 2022 10:06

Słowniczek leasingu - poznaj najważniejsze pojęciaLeasing to nowoczesny sposób finansowania dóbr. Przedmiotem umowy leasingowej może być samochód osobowy, sprzęt komputerowy, a nawet nieruchomość. Przedstawiamy najważniejsze pojęcia związane z takim rodzajem finansowania.

Czym jest leasing?

Leasing jest efektywnym ekonomicznie i prostym sposobem na pozyskanie majątku trwałego. Na mocy umowy leasingowej leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego przedmiotu w zamian za stałe miesięczne opłaty, czyli raty leasingowe.

O ogromnej popularności leasingu świadczą dane udostępnione przez Związek Polskiego Leasingu. W I kwartale 2016 roku firmy leasingowe sfinansowały aktywa o wartości 13 mld złotych. Jest to aż o 23% więcej niż przed rokiem.

Przedsiębiorcy, którzy chcą podpisać umowę leasingową, mogą wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym.

Leasing dedykowany osobom prywatnym to leasing konsumencki.

Leasingobiorca

Leasingobiorca, zwany również korzystającym, to przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która w zamian za regularne uiszczanie rat leasingowych może korzystać z przedmiotu umowy.

Leasingodawca

Leasingodawca, zwany inaczej finansującym, to firma leasingowa, która pobierając raty leasingowe oddaje przedmiot umowy do użytkowania.

Przedmiot umowy leasingowej

Przedmiotem umowy leasingowej mogą być zarówno ruchomości (auta i inne środki transportu, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, meble etc.), jak również nieruchomości.

Leasing operacyjny

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje częścią majątku leasingodawcy. To jego obowiązkiem jest więc dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Zawierając umowę na leasing operacyjny będziesz mógł obniżyć podstawę opodatkowania o całą ratę leasingową (część odsetkową oraz kapitałową), wpłatę początkową, a także opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu.

Ważną zaletą leasingu operacyjnego jest również sposób naliczania podatku VAT. Kwota podatku rozłożona jest na raty i doliczana do każdej raty leasingowej. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza dla młodych firm, które nie mogą poszczycić się jeszcze imponującym kapitałem.

Po zakończeniu umowy leasingobiorca może, ale nie musi, wykupić użytkowany przedmiot.

Leasing finansowy

Jeśli podpiszesz umowę na leasing finansowy, jej przedmiot stanie się częścią Twojego majątku. To Ty będziesz więc musiał dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Podstawę opodatkowania będziesz mógł obniżyć wyłącznie o część odsetkową raty leasingowej oraz bieżące koszty eksploatacji.

W przypadku leasingu finansowego cała kwota podatku VAT jest naliczana jednorazowo i należy uiścić ją wraz z pierwszą ratą leasingową. Z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingowej prawo własności automatycznie przechodzi na leasingobiorcę.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki, zwany również prywatnym, jest przeznaczony dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest rodzajem leasingu, w którym leasingobiorca zbywa przedmiot leasingu leasingodawcy. Wraz z dokonaną sprzedażą środki nie są przekazywane leasingodawcy, a leasingobiorca może wciąż swobodnie z nich korzystać.

Czynsz inicjalny

Czynsz inicjalny to inaczej opłata początkowa lub udział własny. Czynsz inicjalny należy wnieść w momencie zawarcia umowy lub podczas przekazania przedmiotu leasingobiorcy.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL)

OWUL jest dokumentem, regulującym prawa i obowiązki obu stron umowy leasingowej. Znajdują się w nim m.in.: zasady regulujące użytkowanie przedmiotu leasingu, obowiązki płatnicze czy sposoby rozwiązania umowy.

Aukcje poleasingowe

Na aukcjach poleasingowych można zakupić pojazdy, sprzęt, maszyny rolnicze czy budowlane, które były przedmiotem leasingu. Sprzedaż odbywa się na specjalnych platformach, na zasadzie licytacji lub poprzez opcję „kup teraz”.

Aukcje poleasingowe to sposób na zakup sprawdzonych, stosunkowo nowych przedmiotów w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Materiał partnera zewnętrznego

Pozostańmy w kontakcie

Spodobał Ci się udostępniony przez nas artykuł? Skomentuj go, lub udostępnij na swoich social mediach. 

Jeżeli zasnataiwasz się nad podjęciem z nami współpracy - nie zwlekaj! Napisz do naszej redakcji korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Komentarze (0)