Najnowsze wiadomości

15 czerwca 2024 17:44

Szeroki zakres tytułów specjalistycznych dostępnych w branży opieki zdrowotnejJeśli szukasz satysfakcjonującej kariery, która pozwala zrobić różnicę, to Master of Science in Sport and Health Management może być idealnym wyborem dla Ciebie. Nauczy Cię, jak pracować w sporcie i ustawieniach zdrowotnych, pomagając w tworzeniu programów zdrowotnych i wellness w szkołach, społecznościach i szpitalach. Dowiesz się o żywieniu i sportu wydajność szkolenia i rozwoju, zarządzanie wydajnością jako sportowiec i wiele więcej. Program nauczania przygotuje Cię do kariery jako specjalista ds. wydajności, menedżer sportu i zdrowia, menedżer informacji o zdrowiu, edukator zdrowia lub konsultant ds. zarządzania sportem i zdrowiem.

Master of Science stopień jest zwykle zarobione po dwóch latach odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Program nauczania będzie obejmować staż lub praktyki w dziedzinie do wyboru z profesjonalnego sportu i zdrowia agencji zarządzania lub organizacji. Możesz również zdecydować się na uzyskanie tytułu licencjata przez University of Northumbria, Anglia, jako część pełnego kursu uniwersyteckiego. Twój stopień będzie akceptowane przez większość kolegiów i uniwersytetów na całym świecie, choć może mieć pewne wymagania, które różnią się od kraju do kraju. Zazwyczaj, jednak, Bachelor of Science stopni trwa około dwóch lat, aby zakończyć.

Tytuł Master of Science w Sport and Health Management przygotuje Cię do wielu możliwości kariery. Jako administrator sportu i zdrowia, będziesz pomagać w zarządzaniu wydajnością i leczeniem sportowców oraz innymi sprawami związanymi ze zdrowiem. W roli trenera sportowca lub specjalisty wydajności, twoje obowiązki mogą obejmować koordynację sportowca programu rehabilitacji i kondycji, pomoc w wyborze odpowiedniego partnera fitness, wdrożenie szkolenia sportowego i edukacji żywieniowej i nadzorowanie jego stosowania. W roli menedżera ds. sportu i zdrowia, Twoja praca może obejmować koordynację programów zdrowotnych dla grup szkolnych i społecznych, opracowywanie planów odnowy biologicznej pracowników, wdrażanie inicjatyw i polityk edukacyjnych w zakresie zdrowia oraz wdrażanie środków bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Dowiedz się więcej wchodząc na praca Holandia.

praca w branży opieki zdrowotnej

Doctor of Health Administration, zwany również PhD, zwykle trwa dwa lata, aby zakończyć. Doktorat obejmuje badania i badania dysertacji. Może to obejmować analizę problemów zdrowotnych w różnych populacjach; identyfikację problemów zdrowotnych, rozwiązań i metod zapobiegania; oraz przekazywanie informacji na temat zdrowia pracownikom służby zdrowia, społeczeństwu i innym osobom. Program studiów doktoranckich jest przeznaczony do szkolenia osób do kariery obejmującej opiekę zdrowotną, pielęgniarstwo i technologię. Może to obejmować współpracę i pracę z agencjami zdrowia, liderami przemysłu i instytucjami akademickimi.

Doctor of Nursing Practice, powszechnie znany jako DNP, jest posiadaczem stopnia RN-to-D NP. RN jest zarejestrowaną pielęgniarką, która posiada tytuł magistra pielęgniarstwa. DNP jesttytuł posiadany przez RNs , którzy mają bardziej zaawansowane stopnie w pielęgniarstwie. Osoby te muszą mieć stopień doktora i pracować pod bezpośrednim nadzorem RN lub licencjonowanej pielęgniarki praktycznej. Tytuł DNP wymaga od wnioskodawcy posiadania dogłębnego, szczegółowego i odpowiedniego doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie.

Certyfikat Transferu Technologii lub CTT jest tytułem przyznawanym wnioskodawcy, który ukończył kurs obejmujący nauczanie w zakresie transferu technicznego. Tytuł certyfikatu wymaga od wnioskodawcy posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej lub GED. Tytuł certyfikatu wymaga od wnioskodawcy posiadania dogłębnego, szczegółowego i odpowiedniego doświadczenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej związanej z technologiami.

Oznaczenie Technolog jest tytułem wyższego poziomu niż RN lub DNP. Technolog to osoba, która posiada tytuł magistra w technicznej dziedzinie opieki zdrowotnej. Technolodzy mogą specjalizować się w określonych dziedzinach, takich jak technicy chirurgiczni, technicy laboratoriów klinicznych, sanitariusze szpitalni i technicy laboratoryjni. Obszary, w których technik może się specjalizować, obejmują technologie oddechowe, obrazowania diagnostycznego, niechirurgiczne, interwencyjne, neuroobrazowania, onkologii radiacyjnej i naczyniowe. Technicy mogą również znaleźć oferty pracy w placówkach edukacyjnych, takich jak szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i inne placówki opieki zdrowotnej.

Tytuły Medical Office Specialist wymagają od wnioskodawców minimum dwóch lat wysoko ocenianych kursów uniwersyteckich i doświadczenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej. Tytuł programu certyfikatu wymaga od wnioskodawcy posiadania dogłębnego, wszechstronnego i odpowiedniego doświadczenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej. Aby kwalifikować się do tego tytułu, wnioskodawcy muszą najpierw posiadać tytuł licencjata. Tytuł certyfikatu wymaga od wnioskodawcy posiadania dogłębnego, wszechstronnego i odpowiedniego doświadczenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej.

Pozostańmy w kontakcie

Spodobał Ci się udostępniony przez nas artykuł? Skomentuj go, lub udostępnij na swoich social mediach. 

Jeżeli zasnataiwasz się nad podjęciem z nami współpracy - nie zwlekaj! Napisz do naszej redakcji korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Komentarze (0)