Najnowsze wiadomości

15 czerwca 2024 16:01

Czym jest sterowanie numeryczne?
Nie od dziś wiadomo, że współczesny przemysł bardzo chętnie korzysta z nowoczesnych technologii. Trudno jednak jest się temu dziwić – w końcu znacznie zwiększają one możliwości i pozwalają na skuteczniejsze i sprawniejsze wykonywanie prac, które jeszcze całkiem niedawno były bardzo trudne i czasochłonne. Do najpowszechniej spotykanych tutaj technologii z pewnością zalicza się sterowanie numeryczne, stosowane w wielu maszynach. Warto poznać jego podstawowe zasady, bowiem związane z nim umiejętności są niezwykle cenione na współczesnym rynku pracy.

Sterowanie numeryczne jest systemem, pozwalającym na sterowanie pracą i czynnościami wykonywanymi przez różne maszyny przemysłowe. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wszystkie polecenia wydawane takim maszynom za jego pośrednictwem są przygotowywane w postaci specjalnego kodu. Czynności jakie ma wykonać maszyna w określonym momencie są opisywane przez ciąg cyfr; system automatycznie je odczytuje i wprowadza w życie kolejne polecenia. Coś, co przekłada się na fizyczną pracę i wykonanie przez maszynę wybranych czynności w teorii jest zatem jedynie ciągiem wierszy złożonym z cyfr oraz kilku liter.

Obróbka skrawaniem CNC

W sterowaniu numerycznym chodzi zatem o przygotowanie odpowiedniego programu, według którego pracować będzie maszyna. W wielu przypadkach nie jest to jednak proste, bowiem odpowiedzialna za to osoba musi posiadać odpowiednie informacje i parametry, które powinny być wprowadzone do takiego programu. Do najważniejszych z nich należą między innymi współrzędne drogi, jakie mają pokonać wybrane narzędzia – określa się tym ruch elementów maszyny. Trzeba tu również określić warunki obróbki, czyli parametry takie jak prędkość, z jaką ma pracować maszyna. Jeśli w pracy potrzebnych jest kilka różnych narzędzi, program musi określać, w jakim momencie mają one być wprowadzone do użycia. W przypadku bardziej skomplikowanych prac możliwe jest również czasowe zatrzymanie wybranego narzędzia, a następnie ponowne wprowadzenie go do pracy. W programie można ująć również przerwę w pracy o określonej długości, która może służyć do kontroli jakości wykonywanego przedmiotu i ewentualnego wyeliminowania jakichkolwiek błędów.

W sterowaniu numerycznym stosuje się tak zwane symbole alfanumeryczne, które są reprezentowane przez wybrane ciągi cyfr i liter. Istnieją tutaj ogólnie przyjęte normy, ale niekiedy każdy układ sterowania w danej maszynie może mieć swoją własną charakterystykę – wówczas konieczne jest dostosowanie się do niej.

Sam pomysł sterowania numerycznego wynika z naturalnej tendencji przemysłu i całej ludzkości do coraz większej automatyzacji najróżniejszych prac. Idea mówiąca o zaprogramowaniu maszyny tak, aby wykonywała określone czynności w wybranym przez człowieka momencie okazała się być bardzo kusząca. Technologia ta rozwijała się właściwie równolegle do rozwoju szeroko rozumianej informatyki. Starsze maszyny wykorzystujące sterowanie numeryczne oparte były na technologiach starej daty, jakie znamy chociażby z naszych starych komputerów. Program sterujący wprowadzało się do nich za pomocą archaicznych dziś dyskietek lub innych, nieużywanych już obecnie nośników. W miarę postępu, urządzenie takie były stale przystosowywane do nowoczesnych standardów.
 

Pozostańmy w kontakcie

Spodobał Ci się udostępniony przez nas artykuł? Skomentuj go, lub udostępnij na swoich social mediach. 

Jeżeli zasnataiwasz się nad podjęciem z nami współpracy - nie zwlekaj! Napisz do naszej redakcji korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Komentarze (0)