Najnowsze wiadomości

25 lutego 2024 20:31

Jak obliczyć podatek dochodowy?Znać trzeba swój dochód oraz próg podatkowy – 85 528 zł.

Podatek dochodowy – płacony zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne – jest obowiązkowym, pieniężnym świadczeniem na rzecz państwa. Jego wysokość jest zależna od corocznie uzyskiwanego dochodu oraz odliczeń, które są wykorzystywane.

Podstawę opodatkowania stanowi właśnie dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatek obliczany jest w odniesieniu do obowiązującej skali i stawek. Przedziały w skali to tak zwane progi podatkowe – ich osiągnięcie lub przekroczenie warunkuje stawkę, którą dochody płatnika są opodatkowane. Przekroczenie progu oznacza zmianę stawki, jednak zmiana ta nie dotyczy całości dochodu, a nadwyżki powstałej ponad progiem.

Obowiązująca w Polsce skala podatkowa ma progresywny charakter – progresja związana jest więc także z uiszczanym podatkiem. Pierwsza stawka podatku obowiązuje do osiągnięcia przez dochody płatnika pierwszego progu (z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku). Nadwyżkę obowiązuje druga stawka. Wiążące w tym zakresie są dwie liczby: 18% i 32%, a kluczem jest kwota 85 528 zł.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

W pierwszej kolejności obliczyć należy podstawę opodatkowania. Pod uwagę należy wziąć dochód – jest on przychodem, który został pomniejszony o koszty jego uzyskania (koszty poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia i zachowania ich źródła).

Uzyskany wynik pozwoli stwierdzić, którą stawkę należy zastosować. Dochód, który nie przekracza 6 600 zł stanowi tzw. kwotę wolną od podatku – podatnik nie musi od niego odliczać świadczenia. Dochody do wysokości 85 528 zł opodatkowane są według pierwszej stawki (18%), z kolei nadwyżki ponad tą kwotą – drugą stawką (32%). Wobec tego płatnicy osiągający wysokie dochody mają obowiązek uiścić podatek w wysokości 15 395,04 zł oraz 32% od nadwyżki.

W obu przypadkach od należnego podatku odliczyć należy kwotę zmniejszającą podatek. Wynosi ona: 1 188 zł (dla podstawy, która nie przekracza 6 600 zł), 1 188 zł pomniejszone o wynik działania 631,98 zł x (podstawa – 6 600 zł) / 4 400 zł (dla podstawy pomiędzy 6 600 zł a 11 000 zł), 556,02 zł (dla podstawowy pomiędzy 11 000 zł a 85 528 zł) lub 556,02 zł pomniejszone o wynik działania 556,02 zł x (podstawa – 85 528 zł) / 41 462 zł (dla podstawy pomiędzy 85 528 zł a 127 000 zł).

Dochód to podstawa

Co warto jeszcze raz podkreślić – opłacany podatek jest zależny od osiąganego dochodu. Wynagrodzenie pracownika jest natomiast często ściśle związane z czasem, który poświęcił on na pracę. Jednym z celów ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych jest bowiem prawidłowe obliczenie należnych im wynagrodzeń. Innowacyjna aplikacja do rejestracji czasu pracy inEwi pozwala nie tylko na prowadzenie przejrzystej ewidencji czy list obecności. inEwi.pl szacuje również – na podstawie przepracowanych godzin – odpowiednie dla pracowników zarobki.

 

Materiał zewnętrzny

Pozostańmy w kontakcie

Spodobał Ci się udostępniony przez nas artykuł? Skomentuj go, lub udostępnij na swoich social mediach. 

Jeżeli zasnataiwasz się nad podjęciem z nami współpracy - nie zwlekaj! Napisz do naszej redakcji korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Komentarze (0)